TƏDRİS RESURSLARININ İDARƏ
OLUNMASININ MƏLUMAT SİSTEMİ

"გეოგრაფიის" - Coğrafiya fənni üzrə 6-cı sinif üçün dərslik

Dərsliyin təyinatı

"გეოგრაფიის" - Coğrafiya fənni üzrə Təhsil Proqramının (kurikulumun) 6-cı sinifdə həyata keçirilməsi

Resursun növü

Dərslik

Tərtib edildiyi dil

Gürcü dili

Fənn

Coğrafiya

Təhsil dövrü

6-cı sinif

Müəlliflər

İrken Rakçeyeva,Yelena Şabanova,Nərminə Seyfullayeva,Elbrus Əlizadə

Qrif nömrəsi

2017-044

Qrif tarixi

24.05.2017

Hazırlayan müəssisə

"Bakı" nəşriyyatı

Müstəsna hüquqların sahibi

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Tədris dili

Gürcü dili

Dərslik komplektinə daxildir

  • "გეოგრაფიის" - Coğrafiya fənni üzrə 6-cı sinif üçün dərslik "გეოგრაფიის" - Coğrafiya fənni üzrə 6-cı sinif üçün dərslik