TƏDRİS RESURSLARININ İDARƏ
OLUNMASININ MƏLUMAT SİSTEMİ

"ფიზიკური კულტურის" - Fiziki tərbiyə fənni üzrə 7-ci sinif üçün dərslik

Dərsliyin təyinatı

"ფიზიკური კულტურის - Fiziki tərbiyə fənni üzrə Təhsil Proqramının (kurikulumun) 7-ci sinifdə həyata keçirilməsi

Resursun növü

Dərslik

Tərtib edildiyi dil

Gürcü dili

Fənn

Fiziki tərbiyə

Təhsil dövrü

7-ci sinif

Müəlliflər

Firat Hüseynov

Hazırlayan müəssisə

"XXI" Yeni Nəşrlər Evi

Müstəsna hüquqların sahibi

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Tədris dili

Gürcü dili

Dərslik komplektinə daxildir

  • "ფიზიკური კულტურის" - Fiziki tərbiyə fənni üzrə 7-ci sinif üçün dərslik "ფიზიკური კულტურის" - Fiziki tərbiyə fənni üzrə 7-ci sinif üçün dərslik