TƏDRİS RESURSLARININ İDARƏ
OLUNMASININ MƏLUMAT SİSTEMİ

"ფიზიკური კულტურის" - Fiziki tərbiyə fənni üzrə 9-cu sinif üçün dərslik

Dərsliyin təyinatı

"ფიზიკური კულტურის" - Fiziki tərbiyə fənni üzrə Təhsil Proqramının (kurikulumun) 9-cu sinifdə həyata keçirilməsi

Resursun növü

Dərslik

Tərtib edildiyi dil

Gürcü dili

Fənn

Fiziki tərbiyə

Təhsil dövrü

9-cu sinif

Müəlliflər

Firat Hüseynov

Hazırlayan müəssisə

"XXI" Yeni Nəşrlər Evi

Müstəsna hüquqların sahibi

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Tədris dili

Gürcü dili

Dərslik komplektinə daxildir

  • "ფიზიკური კულტურის" - Fiziki tərbiyə fənni üzrə 9-cu sinif üçün dərslik "ფიზიკური კულტურის" - Fiziki tərbiyə fənni üzrə 9-cu sinif üçün dərslik