TƏDRİS RESURSLARININ İDARƏ
OLUNMASININ MƏLUMAT SİSTEMİ

"Fiziki tərbiyə" fənni üzrə 10-cu sinif üçün dərslik

Dərsliyin təyinatı

"Fiziki tərbiyə" fənni üzrə Təhsil Proqramının (kurikulumun) 10-cu sinifdə həyata keçirilməsi

Resursun növü

Dərslik

Tərtib edildiyi dil

Azərbaycan dili

Fənn

Fiziki tərbiyə

Təhsil dövrü

10-cu sinif

Hazırlayan müəssisə

"XXI" Yeni Nəşrlər Evi

Müstəsna hüquqların sahibi

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Tədris dili

Azərbaycan dili

Dərslik komplektinə daxildir

  • "Fiziki tərbiyə" fənni üzrə 10-cu sinif üçün metodik vəsait "Fiziki tərbiyə" fənni üzrə 10-cu sinif üçün metodik vəsait
  • "Fiziki tərbiyə" fənni üzrə 10-cu sinif üçün dərslik "Fiziki tərbiyə" fənni üzrə 10-cu sinif üçün dərslik