TƏDRİS RESURSLARININ İDARƏ
OLUNMASININ MƏLUMAT SİSTEMİ

"Ərəb dili" - əsas xarici dil fənni üzrə 6-cı sinif üçün dərslik

Dərsliyin təyinatı

"Ərəb dili" - əsas xarici dil fənni üzrə Təhsil Proqramının (kurikulumunun) 6-cı sinifdə həyata keçirilməsi

Resursun növü

Dərslik

Tərtib edildiyi dil

Ərəb dili

Fənn

Ərəb dili

Təhsil dövrü

6-cı sinif

Hazırlayan müəssisə

"Kövsər" Nəşriyyat-Poliqrafiya Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti

Müstəsna hüquqların sahibi

zərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Tədris dili

Ərəb dili

Dərslik komplektinə daxildir

  • "Ərəb dili" - əsas xarici dil fənni üzrə 6-cı sinif üçün metodik vəsait "Ərəb dili" - əsas xarici dil fənni üzrə 6-cı sinif üçün metodik vəsait
  • "Ərəb dili" - əsas xarici dil fənni üzrə 6-cı sinif üçün dərslik "Ərəb dili" - əsas xarici dil fənni üzrə 6-cı sinif üçün dərslik