TƏDRİS RESURSLARININ İDARƏ
OLUNMASININ MƏLUMAT SİSTEMİ

"Qərzəkli meyvə bitkiləri" modulu üzrə dərs vəsaiti

"Meyvə ustası" ixtisası üzrə təhsil proqramının "Qərzəkli meyvə bitkiləri" modulu üzrə həyata keçirilməsi

Resursun növü

Dərs vəsaiti

Tərtib edildiyi dil

Azərbaycan dili

Fənn

Qərzəkli meyvə bitkiləri

Təhsil dövrü

Modulun tədris olunduğu tam dövr

Müəlliflər

Zakir İbrahimov

Qrif nömrəsi

F-654

Qrif tarixi

20.09.2018

Hazırlayan müəssisə

BP və tərəfdaşları

Müstəsna hüquqların sahibi

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Tədris dili

Azərbaycan dili

Dərslik komplektinə daxildir

  • "Qərzəkli meyvə bitkiləri" modulu üzrə dərs vəsaiti "Qərzəkli meyvə bitkiləri" modulu üzrə dərs vəsaiti