TƏDRİS RESURSLARININ İDARƏ
OLUNMASININ MƏLUMAT SİSTEMİ

"İstixana şəraitində meyvəli tərəvəz bitkilərinin becərilməsi" modulu üzrə dərs vəsaiti

"Tərəvəz ustası" ixtisası üzrə təhsil proqramının "İstixana şəraitində meyvəli tərəvəz bitkilərinin becərilməsi" modulu üzrə həyata keçirilməsi

Resursun növü

Dərs vəsaiti

Tərtib edildiyi dil

Azərbaycan dili

Fənn

İstixana şəraitində meyvəli tərəvəz bitkilərinin becərilməsi

Təhsil dövrü

Modulun tədris olunduğu tam dövr

Müəlliflər

Fariz Ələkbərov

Qrif nömrəsi

F-654

Qrif tarixi

20.09.2018

Hazırlayan müəssisə

BP və tərəfdaşları

Müstəsna hüquqların sahibi

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Tədris dili

Azərbaycan dili

Dərslik komplektinə daxildir

  • "İstixana şəraitində meyvəli tərəvəz bitkilərinin becərilməsi" modulu üzrə dərs vəsaiti "İstixana şəraitində meyvəli tərəvəz bitkilərinin becərilməsi" modulu üzrə dərs vəsaiti