TƏDRİS RESURSLARININ İDARƏ
OLUNMASININ MƏLUMAT SİSTEMİ

"Yarpaqlı və kökümeyvəli tərəvəzlər (tarla şəraitində)" modulu üzrə dərs vəsaiti

"Tərəvəz ustası" ixtisası üzrə təhsil proqramının "Yarpaqlı və kökümeyvəli tərəvəzlər (tarla şəraitində)" modulu üzrə həyata keçirilməsi

Resursun növü

Dərs vəsaiti

Tərtib edildiyi dil

Azərbaycan dili

Fənn

Yarpaqlı və kökümeyvəli tərəvəzlər (tarla şəraitində)

Təhsil dövrü

Modulun tədris olunduğu tam dövr

Müəlliflər

Məhsəti Ələkbərova

Qrif nömrəsi

F-654

Qrif tarixi

20.09.2018

Hazırlayan müəssisə

BP və tərəfdaşları

Müstəsna hüquqların sahibi

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Resursun dili

Azərbaycan dili

Dərslik komplektinə daxildir

  • "Yarpaqlı və kökümeyvəli tərəvəzlər (tarla şəraitində)" modulu üzrə dərs vəsaiti "Yarpaqlı və kökümeyvəli tərəvəzlər (tarla şəraitində)" modulu üzrə dərs vəsaiti